Vabljeni na dogodek: SODOBNA NABAVA

Spoštovani,

v imenu družb Oracle in Osir – Erpis bi Vas rad povabil na dogodek Sodobna nabava – ustvarjanje vrednosti s celovitim vključevanjem dobaviteljev.

Strokovnjak s področja nabave Vlado Prosenik bo govoril o tem, kako s sodobnimi prijemi izboljšati upravljanje odnosov z dobavitelji, spodbuditi njihovo sodelovanje in vključenost v naše procese ter s tem povečati prispevek nabavne funkcije k ciljem podjetja.

Rudija Tavčarja verjetno ni potrebno posebej prestavljati. Vedno aktualen govorec z zanimivimi temami s področja pogajanj, mediacije in odnosov tako v poslovnem, kot tudi v osebnem življenju. Na tokratnem predavanju bo govoril o psiholoških vidikih odnosov z dobavitelji, o temah in dilemah kot so: kako motivirati dobavitelja, da bo dal od sebe vedno več; stalne izboljšave in seveda za vsako leto nižjo ceno; ali korenček in palica res peljete k aktivni vpletenosti dobavitelja v sodelovanje; pogajalski stili in njihova primernost za različne situacije (moč in kontrola, prilagajanje, izogibanje, kompromisi, sodelovanje) ter aplikacija različnih stilov na sodelovanje z dobavitelji.

Zavedamo se, da je nabava pod neprestanim izzivom zmanjševanja stroškov in vzdrževanja takšnega trenda skozi čas. Če želimo skozi nabavni proces dosegati te pričakovane izzive, potrebujemo sodobno ter zmogljivo tehnološko rešitev, ki nam bo pri tem pomagala. V osrednjem predavanju vam bosta partnerja svetovalnega podjetja Osir – Erpis Mladen Perko in Simon Jurečič predstavila, kako vam lahko sodobne rešitve Oracle Procurement v Oblaku pomagajo pri vzpostavitvi celovitega vključevanja dobaviteljev v vašo oskrbno verigo. Prikazala bosta rešitve s področja upravljanja odnosov z dobavitelji, oskrbovanja/pridobivanja (e-Sourcing) in upravljanja nabavnih pogodb. Na konkretnih primerih bosta demonstrirala, kako je na vseh navedenih področjih enostavno vključevati dobavitelje v proces in s tem pomagati pri vzpostavitvi pogojev za dolgoročno kakovostnejšo oskrbo.

Na dogodku boste spoznali zgodbe uspešnih projektov v Sloveniji in regiji srednje Evrope, pogled partnerjev ter vizijo Oracle-a.

Agenda: 09:30 – 10:00 Prihod s kavo 10:00 – 10:20 Uvodni pozdrav. Sodobne poslovne rešitve v oblaku; Oracle 10:20 – 10:50 Nadgradnja odnosov z dobavitelji prinaša pozitivne učinke; Vladimir Prosenik 10:50 – 11:05 Odmor 11.05 – 11.50 Oracle Procurement Cloud: Ustvarjanje vrednosti s celovitim vključevanjem dobaviteljev;                                            Mladen Perko, Simon Jurečič (Osir – Erpis) 11.50 – 12.35 Psihologija odnosov z dobavitelji; Rudi Tavčar 12.35 – 13.35 Zaključek s kosilom

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na e-naslov: zoran.cvijic@oracle.com

Veselimo se srečanja z vami!