Uloga strateške nabave u kontroli i ublažavanju nepredvidljivih poremećaja u poslovanju

U vremenu povećane neizvjesnosti, kao što je ova trenutna, uzrokovana COVID pandemijom, poduzeća naglasak neizostavno stavljaju na povećanje svoje sposobnosti odgovora na nepredvidljive poremećaje poslovanja.

Koristan konceptualni okvir za razmišljanje o toj temi možemo naći u matrici otpornosti i oporavka koju je razvilo sveučilište Michigan State.

Resistance and Recovery matrix koja poduzeće smješta u jedan od četiri kvadranta: Krhko, Otporno, ali tromo, Ranjivo, ali responzivno, Izdržljivo

Tako možemo razlikovati otpornost kao sposobnost poduzeća da se odupre učincima poremećaja, i oporavak kao sposobnost što bržeg povratka na stanje koje je prethodilo poremećaju. Kroz te dvije varijable neko poduzeće možemo okarakterizirati kao:

Krhko – nema ni otpornost niti sposobnost oporavka, a posljedično ni dobru prognozu za opstanak

Otporno, ali tromo – primarno orijentirano na otpornost, sa ograničenom mogućnošću brzog oporavka

Ranjivo, ali responzivno – bez pretjerane otpornosti na poremećaje, ali agilno i sposobno za brz oporavak

Izdržljivo – istovremeno otporno na poremećaje i sposobno za brz povratak u normalu nakon nastupa nepovoljnog događaja

Naravno, svi želimo biti u grupi izdržljivih, ali to članstvo nije nimalo lako postići jer se gradi postepenim komplementarnim investicijama na više područja i kroz duži vremenski period. Također imamo i ograničene resurse pa su neki kompromisi i odluke o prioritetima nužni.
Jedan od pristupa kod odabira treba li primarno investirati u razvoj otpornosti ili sposobnosti brzog oporavka može biti i to da li u vašem poslovanju dominiraju dobro poznati rizici za koje ne možemo predvidjeti trenutak nastupanja, ali razumijemo narav mogućeg događaja, ili pak prevladava neizvjesnost u kojem je i vrstu i trenutak poremećaja jako teško ili nemoguće predvidjeti – u prvom slučaju ima smisla ulagati u otpornost jer razumijemo protiv čega se treba boriti, dok je u drugom možda pametnije ulagati u sposobnost oporavka jer investicije u otpornost lako mogu biti promašene, pa čak i kontraproduktivne ako poremećaj dođe iz potpuno neočekivanog smjera.

U kontekstu nabave, problem možemo promatrati kroz Kraljičevu matricu koja robu i usluge koje nabavljamo promatra kroz parametre:

Product Purchasing Classification Matrix Diagram

utjecaja na profitabilnost

  • značajan udio ukupnog troška
  • utjecaj na kvalitetu izlaznog proizvoda
  • utjecaj na vrijednost izlaznog proizvoda

nabavnog rizika

  • broj potencijalnih dobavljača
  • dostupnost robe ili usluge
  • vjerojatnost da politička nestabilnost ili prirodne nepogode utječu na mogućnost nabavke

Na taj način definiramo četiri kategorije materijala/usluga, za koje možemo i trebamo formirati drugačiju strategiju:

Kategorija Strategija Primarne tehnike
Strateški materijal/usluge Formiranje partnerstva Pažljivo upravljanje odnosom s dobavljačima
Razmotriti mogućnost proizvodnje umjesto kupovine
„Kupčevo tržište“ Eksploatacija pregovaračke pozicije Tenderi
Kupovina većih količina zbog većih rabata
Zamjena materijala i/ili dobavljača
Potencijalna uska grla Ugovori
Alternative
Safety stock
Osiguranje nabave ugovorima
Nabavljanje iz više od jednog izvora
Generička roba i usluge Procesna efikasnost Automatizacija, standardizacija procesa
“Spend under contract”

Naravno, Oracle Procurement Cloud vam može pomoći u implementaciji svake od ovih strategija jer sadrži set funkcionalnosti koje pokrivaju procese strateške i operativne nabave.

Na kraju vrijedi naglasiti da, bez obzira na trenutnu krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19, vrijeme super-efikasnog i predvidljivog lanca nabave vjerojatno prolazi. Posljednjih godina smo svjedoci odmicanja od sveobuhvatnih multilateralnih ugovora o trgovini u korist bilateralnih i parcijalnih dogovora, kao i slabljenja globalizacijskih tendencija, a jačanja ideja protekcionizma i podizanja barijera slobodnoj trgovini.

U takvim okolnostima proces nabave postaje kompleksniji, a pozicija dobara i usluga koje nabavljamo postaje fluidnija i brže prelazi iz jedne Kraljičeve kategorije u drugu. Pametne organizacije će osigurati da takva vremena dočekuju spremno, sa softverskom podrškom koja će im značajno pomagati u navigaciji sve kompleksnijim i nestabilnijim krajolikom međunarodnih nabavnih lanaca.